Växtbäddens vatten, luft och temperatur

En liten handbok i grundläggande markvetenskap.