Evaluation of Agrostis and Festuca varieties (Nordisk sortguide),

Summary

The total market for turfgrass seed in the five Nordic countries has been estimated at about 6000 tonnes. About 200 cultivars of the approx. 15 grass species and subspecies used for amenity grasslands are available in the Nordic countries. Instead of basing their seed purchases on more or less subjective recommendations from seed companies, many greenkeepers have long been requesting unbiased information on the turfgrass varieties available on the Nordic market. Therefore, in March 2007, STERF established a one-year project with the objective of compiling an independent Nordic turfgrass variety guide in lay language. A printed version, published in Norwegian, was introduced at the Elmia Park & Golf exhibition in September 2007. Since then the guide has been translated into Swedish, and electronic versions are now available on the national Golf Federation websites.

The variety guide is primarily based on the STERF-funded project ‘Evaluation of Agrostis and Festuca cultivars for use on golf greens in Scandinavia (2003-2006)’ and on official variety testing in the Nordic countries during the past 20 years. The guide gives a detailed description of the varieties that have been tested during this period and recommends species and varieties for greens, fairways/tees, lawns, football pitches and low-maintenance areas (including roughs). The recommendations are differentiated for the two major climatic zones in the Nordic countries, namely a southern/coastal zone covering Denmark and coastal areas in Southern Sweden and Southern Norway; and a northern/continental zone covering Iceland, Finland, Central and Northern Sweden, Central and Northern Norway and continental areas in Southern Sweden and Southern Norway. A total of 289 varieties are mentioned by name, of which 177 are described in detail in terms of various characteristics, and 105 varieties are recommended for use in at least one type of amenity area in at least one climatic zone. The Nordic Turfgrass Cultivar Guide was compiled by Norwegian turfgrass scientists Bjørn Molteberg and Trygve S. Aamlid and the manuscript was reviewed by research colleagues, teachers and golf course consultants representing the national Golf Federations in Sweden, Finland and Denmark.

FACTS
Category: Turfgrass
Status: Finished
Project period: January – December 2007

Fundings (kSEK)

  2007      Total    
STERF 45 45
Other sources   - -
Total 45 -

Nordisk sortguide för gräs till grönytor

’Nordisk sortguide för gräs till grönytor’ ger varje golfanläggning bättre möjlighet att välja ”rätt” gräs utifrån sina specifika förutsättningar, när det gäller till exempel klimat, gällande lagar och restriktioner, skötselbudget och spelintensitet. Sortguiden är baserad på ett forskningsprojekt där olika golfgräs har testas och utvärderats i vårt nordiska klimat. Nordisk sortprovning av golfgräs pågår kontinuerligt för att vi ska kunna identifiera vilka nya gräs som passar i olika delar av Norden.

Den årliga omsättningen av gräsfrö till grönytor i de fem nordiska länderna beräknas uppgå till ca 6000 ton. Av de ca 15 olika gräsarter och -underarter som används till grönytor finns runt 200 sorter tillgängliga på den nordiska marknaden. Denna sortguide baseras på forskningsprojektet "Evaluation of Agrostis and Festuca cultivars for use on golf greens in Scandinavia (2003-2007) samt på de senaste 20 årens officiella sortprovning i de nordiska länderna. Efter en detaljerad beskrivning av de sorter som testats under perioden återföljs giuden av konkreta rekommendationer av gräsarter och sorter lämpade för greenen, fairway/tee, gräsplan, fotbollsplan och extensiv gräsmark. Rekommendationerna är differentierade mellan två klimatzoner; en sydlig/kustnära klimatzon (zon 1) som omfattar Danmark, Sydsverige och kustområdena på Syd- och Västlandet i Norge, och en nordlig/kontinental klimatzon (zon 2) som omfattar hela Finland, Mellan- och Nordsveerige, Mellan- och Nordnorge, inlandsområdena i Sydnorge, och Island. Nordisk sortguide för gräs till grönytor är finansierad av Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation(STERF) och ska enligt planerna revideras vart tredje till vart fjärde år vart efter nya resultat från sortprovningen levereras. 

Project participants

Trygve S. Aamlid

Head of Research

Norwegian Institute for Bioeconomy (NIBIO), Department for Urban Greening and Environmental Technology, Turfgrass Research Group, Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad, Norway.

+47 90 52 83 78

+47 90528378

Send e-mail